OTN logo

Aplikacje dla urządzeń mobilnych i smartfonów

Telefony komórkowe i tablety po raz kolejny zmieniają sposób w jaki korzystamy i tworzymy informacje. Ich skuteczne wykorzystanie w przedsiębiorstwie wymaga zmian w do tychczasowym podejściu do pracy jak również w wykorzystywanych dotychczas systemach informatycznych.

Aplikacje dedykowane dla urządzeń mobilnych na następujące platformy: Iphone, Android, RIM (BlackBerry), Symbian, Windows Mobile. OTN oferuje kompleksowe usługi w ramach których:

 • Wykonuje analizę procesu biznesowego i określa jego optymalny przebieg z wykorzystaniem możliwości oferowanych przez technologie mobilne
 • Wykonuje projekt aplikacji, poświęcając szczególną uwagę bezpieczeństwu informacji oraz ergonomii funkcjonalności
 • Przeprowadza uruchomienie produktywne wraz z publikacją aplikacji on-line (App Store, Android Market)

Lite WWW dla urządzeń mobilnych i smartfonów

Dostosowywanie istniejących serwisów www do wersji "lite", która jest zoptymalizowana do wykorzystania na smart fonach oraz tabletach. W ramach usług OTN wykonuje:

 • Projekt wersji "lite" serwisu WWW z uwzględnieniem ergonomii korzystania z urządzeń mobilnych
 • Development z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych platform
 • Testy na każdej platformie
 • Uruchomienie produktywne na wskazanych przez Klienta serwerach

Portale WWW

Specjalizujemy się w budowie portali internetowych, które realizują bogatą funkcjonalność dla użytkownika, a jednocześnie wymagają aplikacji „na zapleczu”, lub też są zintegrowane z wewnętrznymi systemami Firmy. Budowę portalu rozpoczynamy od projektu graficznego oraz demo funkcjonalności. Jednocześnie opracowujemy projekt funkcjonalności oraz model obsługi portalu przez firmę. Nasze podejście wyróżnia atrakcyjna koncepcja graficzna z jednej strony, oraz ergonomia i prostota wykonania dla użytkownika z drugiej.

Rozwiązania oferowane przez OTN obejmują:

 • Projektowanie serwisów WWW
 • Atrakcyjne koncepcje graficzne
 • Ergonomiczne dla użytkownika funkcjonalności
 • Wykonanie adaptacji serwisów WWW do urządzeń mobilnych (wersje "lite")
 • Prezentacje multimedialne
 • Integrację serwisu WWW z procesami i systemami firmy
 • Wdrożenie mechanizmów pozycjonowania w Google (SEO)

Aplikacje Dedykowane

Dedykowane aplikacje budowane od podstaw zgodnie z wymaganiami Klienta. Proces budowy aplikacji rozpoczynamy od wymagań biznesowych, następnie opracowujemy koncepcję techniczną i funkcjonalną rozwiązania. W kolejnej fazie budujemy i testujemy rozwiązanie, a następnie uruchamiamy system we współpracy z Klientem, jak również pomagamy z niego korzystać w pierwszym okresie eksploatacji, służąc radą i pomocą. Klient uzyskuje dostęp do aplikacji poprzez przeglądarkę internetową (nasze aplikacje budujemy w technologi web lub też java web – start).

Poprawa ergonomii pracy

Rzesza pracowników, którzy wykorzystują w swojej pracy systemy IT stale się zwiększa. Kluczowa dla ich efektywności pracy jest efektywna funkcjonalność systemów zintegrowanych w realizowanym „łańcuchu wartości”. Istotne jest, aby wdrażana funkcjonalność była zaprojektowana w sposób ergonomiczny (oszczędzający ilość „kliknięć”), aby wpisywane dane były potrzebne, a systemy były między sobą zintegrowane, aby uniknąć wpisywania tych samych informacji w wielu miejscach.

OTN w ramach swojej oferty doradza w zakresie ergonomii środowiska pracy – w szczególności:

 • Wykonujemy audyty ergonomii funkcjonalności
 • Tworzymy rekomendacje i specyfikacje zmian do istniejących systemów informatycznych
 • Doradzamy w zakresie integracji informacji oraz systemów w poszczególnych obszarach procesowych

Narzędzia Wsparcia Sprzedaży

Zespoły sprzedaży często pracują u Klientów, ich charakter pracy wymaga szczególnych narzędzi. Bezpośredni, szybki i skuteczny kontakt z własnym przedsiębiorstwem - (wycena, dostępność produktów, termin dostawy) często przesądza o sukcesie lub porażce. Kluczowe jest też zrozumienie zadań i właściwa kontrola zespołu sprzedaży - identyfikacja i eliminacja słabych punktów ma wpływ na wynik całego przedsiębiorstwa.

OTN oferuje swoim Klientom:

 • Dedykowane, innowacyjne narzędzia dla Sprzedawców
 • Zintegrowane z systemami produkcji, obsługi klienta lub magazynu (ERP, CRM)
 • Wykorzystujące możliwości smartfonów i tabletów
 • Raportujące kluczowe wskaźniki procesu w syntetycznej formie np. czas odpowiedzi na ofertę, ilość spotkań z Klientami, przestrzeganie terminów itp.

Korzyści z wdrożenia rozwiązań OTN to poprawa wydajności pracy działu sprzedaży, przyspieszenie obiegu informacji od zapytania przez ofertę do zamówienia oraz zwiększenie kontroli nad procesami sprzedaży w firmie.

ERP

Zespoły sprzedaży często pracują u Klientów, ich charakter pracy wymaga szczególnych narzędzi. Bezpośredni, szybki i skuteczny kontakt z własnym przedsiębiorstwem - (wycena, dostępność produktów, termin dostawy) często przesądza o sukcesie lub porażce. Kluczowe jest też zrozumienie zadań i właściwa kontrola zespołu sprzedaży - identyfikacja i eliminacja słabych punktów ma wpływ na wynik całego przedsiębiorstwa. Prowadzenie firmy wymaga coraz lepszej współpracy z Klientami. Dane dla sprzedaży i zamówień, księgowości, magazynu są w różnych miejscach, a otrzymanie jednego spójnego raportu zabiera czas. Systemy informatyczne są zamknięte - nie można ich rozbudować, a publikacja danych np. o gotowych zamówieniach dla Klientów na ich telefon jest niemożliwa.

System oferowany przez OTN obejmuje swoim zakresem następujące moduły:

 • Zarządzanie relacjami z Klientem (CRM)
 • Księgowość
 • Sprzedaż Detaliczną (POS)
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie magazynem
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi i pensjami (HR)
 • Zakupy i Dostawcy
 • Produkcja
 • Marketing
 • Fakturowanie

Integracja danych

Wykonujemy projekty polegające na opracowaniu koncepcji integracji, a następnie jej wdrożeniu. W takich projektach kierujemy się zasadą adekwatności rozwiązań do celu – rozwiązanie ma być pragmatyczne i skuteczne z jednej strony, a z drugiej wykorzystujemy najlepsze światowe trendy w obszarze architektury SOA oraz Cloud Computing, które pozwalają na budowę elastycznych rozwiązań na przyszłość. Rezultatem takich działań jest zmniejszenie pracochłonności wynikające z ograniczenia pracy poświęconej na wpisywanie tych samych danych w wielu miejscach, poprawa ich jakości i zgodności pomiędzy różnymi systemami oraz przyspieszenie realizacji procesów w przedsiębiorstwie dzięki skróceniu czasu przepływu informacji.

Platformy integracyjne

OTN oferuje rozwiązania integracyjne oparte o platformę Cordys. Platforma Integracyjna Cordys pozwala organizacjom na dramatyczne przyspieszenie czasu realizacji zmiany w procesach biznesowych. Unikalne połączenie Platformy typu BPM oraz technologii Cloud w platformie Cordys uzupełnia istniejące w firmie systemy wpływając na zwiększenie elastyczności działalności biznesowej przedsiębiorstwa.

API

Na zlecenie naszych klientów wykonujemy moduły API (Application Programming Interface) rozbudowujące istniejące systemy, które pozwalają na oferowanie ich dotychczasowej funkcjonalności na poziomie interface programistycznego do wykorzystania w architekturze SOA czy też wspólnych działań z systemami Partnerów Handlowych.