OTN logo

Wyzwanie:

W sytuacji ciągłej presji na obniżenie kosztów kluczowe jest planowanie i monitorowanie procesów zakupowych w firmie. Każda jednostka organizacyjna ma swoje zapotrzebowania, ale zakupy są często realizowane oddzielnie. Jeśli nie ma wspólnego systemu zakupowego, który zintegrował by pracę od zapotrzebowania do dostawy i rozliczenia biuro zakupów pracuje na wielu systemach jednocześnie z których żaden nie realizuje ich potrzeb.

Rozwiązanie OTN:

OTN proponuje wdrożenie dedykowanego systemu, który zapanuje nad:

  • Planowaniem zakupów
  • Zebraniem zapotrzebowań z wielu biur i oddziałów firmy
  • Procesem akceptacji kosztów
  • Konsolidacją zapotrzebowań z wielu źródeł
  • Procesem wyboru dostawców
  • Wspólną bazą dostawców dla całej organizacji
  • Zarządzaniem katalogiem standardowych produktów

Korzyści:

  • Oszczędności w wydatkach na dostawców zewnętrznych
  • Wzrost przejrzystości procesów zakupowych
  • Skrócenie czasu od zapotrzebowania do dostawy