OTN logo

Wyzwanie:

Zespoły sprzedaży często pracują u Klientów, ich charakter pracy wymaga szczególnych narzędzi. Bezpośredni, szybki i skuteczny kontakt z własnym przedsiębiorstwem - (wycena, dostępność produktów, termin dostawy) często przesądza o sukcesie lub porażce. Kluczowe jest też zrozumienie zadań i właściwa kontrola zespołu sprzedaży - identyfikacja i eliminacja słabych punktów ma wpływ na wynik całego przedsiębiorstwa.

Rozwiązanie OTN:

 • Dedykowane, innowacyjne narzędzia dla Sprzedawców
 • Zintegrowane z systemami produkcji, obsługi klienta
  lub magazynu (ERP, CRM)
 • Wykorzystujące możliwości smartfonów i tabletów
 • Raportujące kluczowe wskaźniki procesu w syntetycznej formie

Korzyści:

 • Poprawa wydajności pracy działu sprzedaży
 • Zwiększenie kontroli
 • Przyspieszenie obiegu informacji od zapytania
  przez ofertę do zamówienia