OTN logo

Wyzwanie:

Prowadzenie sprzedaży hurtowej wymaga coraz lepszej współpracy z Klientami. Dane dla sprzedaży i zamówień, księgowości, magazynu są w różnych miejscach, a otrzymanie jednego spójnego raportu zabiera czas. Systemy informatyczne są zamknięte - nie można ich rozbudować, a publikacja danych np. o gotowych zamówieniach dla Klientów na ich telefon jest niemożliwa.

Rozwiązanie OTN:

OTN oferuje jeden kompleksowy, otwarty na modyfikacje system, który:

  • Obejmuje swoim zakresem całość działalności: od przetargu i zamówienia, przez magazyn, księgowość, aż po raportowanie dla kierownictwa z każdego obszaru działalności
  • Umożliwia wprowadzenie specyficznych dla działalności Hurtowni modyfikacji
  • Ergonomiczne dla użytkownika
  • Zmniejsza ilość wpisywania danych na rzecz wartościowej pracy dla Klientów
  • Prezentacje multimedialne
  • Pozwala na łatwą rozbudowę pozwalającą na np. integrację z systemami Klientów, udostępnienie danych za pomocą aplikacji mobilnej, czy integrację z serwisem www lub sklepem internetowym

Korzyści:

  • Poprawa efektywności działania Hurtowni
  • Wzrost satysfakcji Klientów
  • Zwiększenie kontroli nad prowadzonym biznesem